ถูกดี มีมาตรฐาน “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ยกระดับร้าน โชห่วย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

ถูกดี มีมาตรฐาน “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ยกระดับร้าน โชห่วย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

“ถูกดี มีมาตรฐาน” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (12 ก.ค. 64) โดยนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ผู้บริหารร้านถูกดี มีมาตรฐาน มุ่งมั่นยกระดับร้านโชห่วยไทยให้ทันสมัย มีความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนให้ชุมชนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ร้านสะดวก​ซื้อสมัยใหม่ ที่สนิทใจลูกค้า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 

ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2562 โดยบริษัทฯได้ทดลองรูปแบบการทำร้านด้วยการ ผนึกความร่วมมือกับเจ้าของร้านโชห่วย ในการช่วยพัฒนาจัดหาสินค้า อุปกรณ์ ความรู้ และเทคโนโลยี ให้ร้านค้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี หน้าร้านที่สวยงาม ทันสมัย พร้อมร่วมกับคู่ค้าต่างๆ จัดรายการส่งเสริมการขาย และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เพื่อสนับสนุนการขายให้ร้านโชห่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ สามารถต่อยอด และแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ 

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ และทดลองรูปแบบดังกล่าวมากว่า 2 ปี พบว่าได้รับการตอบรับดี สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโชห่วย จากเดิมที่ขายสินค้าได้ 3-5 พันบาทต่อวัน เพิ่มเป็นมากกว่าหมื่นบาทต่อวัน สามารถช่วยเจ้าของร้านฝ่าวิกฤตต่างๆ สร้างชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยตอบโจทย์ชุมชนได้อย่างแท้จริง ให้มั่นคง และยั่งยืน 

ข้อได้เปรียบสำคัญของร้านถูกดี มีมาตรฐานคือ ความเป็นเจ้าของร้านในพื้นที่ ทำให้สามารถเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีความแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ คือการมีการนำสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง หรือสินค้าที่มีจุดเด่นน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ นำเข้ามาจำหน่ายในร้าน เพื่อเพิ่มจุดขาย และสร้างความแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ 

ปัจจุบันมีจำนวนร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้า โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายเป็น 8,000 ร้านค้า ในปี 2564 และเพิ่มเป็น 30,000 ร้านค้า ในปี 2565 โดยวางเป้าหมายเป็นร้านสะดวกซื้อที่สามารถเข้าถึงชุมชนที่ลึกที่สุดในระดับหมู่บ้าน โดยมียุทธศาสตร์หลักเป็นการเจาะลึกเข้าไปในระดับหมู่บ้าน ในชุมชนเล็กๆ ที่มีร้านค้าปลีกตั้งอยู่

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จึงได้เปิดศูนย์บริหารจังหวัด พร้อมรองรับเจ้าของร้านโชห่วย เป็นก้าวสำคัญที่มั่นคงในการขยายธุรกิจ และแสดงถึงความพร้อมในการรองรับเจ้าของร้านโชห่วยทั่วประเทศ เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารที่พร้อมมอบประสบการณ์ทดลองเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายจริง ไม่ว่าจะเป็นการชมอุปกรณ์ภายในร้าน สินค้าที่หลากหลาย รูปแบบการตกแต่งร้าน รวมถึงการทดลองใช้ระบบเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (POS) ที่ช่วยบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล และตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเป็นพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน 

หากอยากมีร้านสะดวกซื้อสนิทใจแบบนี้ในชุมชน ติดต่อบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน
โทร.02-023-8888 ต่อ 1
เว็ปไซต์ : www.td.co.th 
ค้นหาถูกดี มีมาตรฐาน ศูนย์บริหารจังหวัด ใกล้บ้านท่าน