คำถามที่พบบ่อย

หัวข้อ

ลูกค้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน

พาร์ทเนอร์

รูปแบบร้านถูกดี มีมาตรฐาน

ไซส์ XS – ขั้นต่ำ 30 ตรม.
ไซส์ S – ขั้นต่ำ 40 ตรม.
ไซส์ M – ขั้นต่ำ 64 ตรม.
ไซส์ L – 80 ตรม. ขึ้นไป
*ขนาดพื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่บริเวณห้องสต็อกสินค้า

สินค้าในร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีมากกว่า 2,000 รายการ มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และอื่นๆอีกมากมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชน

ร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีบริการระบบสมาชิกถูกดี บริการถูกดีสั่งได้ และบริการฟรี Wi-Fi
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565)

เปิดร้านตั้งแต่ 7.00-20.00 น. เป็นอย่างน้อย สามารถเปิดก่อน 7.00 น. หรือปิดหลัง 20.00 น.
ได้แต่ต้อง เปิด-ปิด เป็นเวลาเดียวกันในทุกๆวัน

สัญญาการค้ำประกัน และการปันผลกำไร

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันคือ
1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
2.เป็นพนักงานประจำหรือข้าราชการที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
หรือหากเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างถูกต้อง

เงินค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญา 200,000 บาท นี้ไม่ใช่ค่าแรกเข้า แต่เป็นเงินที่วางไว้กับบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน เพื่อให้พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (หากไม่มีภาระติดค้างกับบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน)

เงินค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญาจะต้องเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาท เท่านั้น
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอื่นค้ำประกันแทนได้

ระยะเวลาสัญญา 3 ปี + 3 ปี

สำหรับคนที่มีร้านโชห่วยมาก่อนนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเคลียร์สินค้าและอุปกรณ์ในร้านเดิม และการปรับปรุงตกแต่งร้านของพาร์ทเนอร์เอง ส่วนคนที่สร้างร้านใหม่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสร้างร้าน และตกแต่งร้านใหม่ โดยทั่วไปจะสามารถเปิดร้านถูกดี มีมาตรฐาน ได้ในเวลาเฉลี่ยที่ประมาณ 2 เดือน

พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จะได้รับเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน 200,000 บาท คืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา 3 ปี โดยเงื่อนไขการได้รับเงินคืน คือ พาร์ทเนอร์จะต้องไม่มีข้อพิพาทตามที่ระบุในสัญญากับทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน เช่น สินค้าสูญหาย อุปกรณ์เสียหาย แต่หากยกเลิกสัญญาก่อน 3 ปี ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน มีความจำเป็นต้องริบเงินค้ำประกันตามสัญญาไว้ เพื่อเป็นค่าดำเนินการในการยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา

พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ไม่ต้องทำการสั่งสินค้าภายในร้าน เพราะ ระบบภายในเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (POS) จะทำการคำนวนปริมาณสินค้าของแต่ละร้าน จากปริมาณการขายสินค้าและสินค้าคงเหลือหลังจากนั้นจะทำการจัดส่งสินค้าให้ร้านถูกดี มีมาตรฐานของพาร์ทเนอร์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตามรอบการจัดส่ง

งบประมาณการปรับปรุงร้านถูกดี มีมาตรฐาน

ค่าปรับปรุงพื้นที่ร้านให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพพื้นที่เดิมของแต่ละร้าน ว่าต้องมีการปรับปรุงมากน้อยแค่ไหน โดยค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

หากพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ไม่มีเงินทุนในการปรับปรุงร้าน สามารถแจ้งความจำนงขอยื่นกู้เงินกับธนาคารพันธมิตรของทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน ได้ในวันเซ็นสัญญา ซึ่งเป็นการกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาท (ปรับปรุง/ตกแต่งร้านสูงสุด 300,000 บาทและเงินค้ำประกันสัญญา 150,000 บาท) โดยทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จะดำเนินการส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ ให้กับทางธนาคาร และธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาผลการยื่นกู้ โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

ภาษี

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร้านถูกดี มีมาตรฐาน ที่พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จะต้องรับผิดชอบมี 3 ประเภท ได้แก่
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกจะต้องชำระทุกเดือน
2. ภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง คือ ภงด.94 (รายได้ในรอบม.ค.-มิ.ย.) และ ภงด. 90 (รายได้ทั้งปี)
3. ภาษีป้ายหน้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน โดยหากพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีข้อสงสัย หรือกังวลเรื่องการจัดการภาษีที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านภาษีให้แก่
พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้าน

คำถามอื่นๆ

ขอเพียงท่านมีความตั้งใจอยากจะเปิดร้านถูกดี มีมาตรฐาน และมีทำเลที่จะเปิดร้าน สามารถติดต่อสมัครเปิดร้านถูกดี มีมาตรฐานได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐานได้ที่

โทรศัพท์  02-023-8888 กด 1

Line Official  @tdpartnerofficial

เฟสบุ๊กเพจ ถูกดี มีมาตรฐาน พาร์ทเนอร์

ทักแชท http://m.me/tdpartnerofficial/

ติดต่อศูนย์บริหารจังหวัดใกล้บ้านท่าน ติดต่อศูนย์บริหาร

ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีสื่อสนับสนุนทั้งทางหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เป็นร้านค้าปลีก ดังนั้นจึงไม่สามารถขายสินค้าแบบราคาส่งได้

ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการลูกค้าของพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เองแต่พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จำเป็นต้องโอนยอดขายสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่แสดงในเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (POS)

ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ไม่มีกำหนดยอดขายรายวัน วันนี้พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ขายได้เท่าไร พรุ่งนี้โอนยอดขายก่อน 21.00 น. ในวันถัดไป เช่นวันนี้ขายได้ 15,000 บาท พรุ่งนี้โอนยอด 15,000 บาทให้บริษัทถูกดี มีมาตรฐาน ต้องโอนทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) จนครบเดือน ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จะคำนวณผลกำไรที่พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จะได้รับ และโอนผลกำไรกลับไปให้พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน ส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดราคาขาย และราคาโปรโมชั่นของสินค้าที่ขายภายในร้าน

พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ได้รับ 85% ของกำไรที่ได้จากการขายสินค้า

สามารถปิดร้านได้ปีหนึ่งไม่เกิน 13 วัน
ติดต่อกันครั้งหนึ่งไม่เกิน 3 วัน
โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน ส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดปริมาณสินค้าในสต็อกให้แต่ละร้าน ผ่านเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (POS) ที่สามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ภายในร้านได้ ว่าสินค้าประเภทไหนเป็นสินค้าขายดี และเป็นที่ต้องการของลูกค้า เพื่อจัดสรรปริมาณของสินค้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย

พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จะต้องโอนเงินยอดขายประจำวันให้ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน ทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร) และทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จะดำเนินการโอนเงินส่วนแบ่งกำไร 85% หลังหักค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้าบัญชีธนาคารของพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ในวันที่ 7 ของทุกเดือน

ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ไม่ทับซ้อนกับสินค้าที่ทางส่วนกลางของบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จัดหาให้ เช่น สินค้าเพื่อการเกษตร อาหารสด ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน สามารถนำสินค้าดังกล่าวมาขายที่ร้านได้ โดยต้องแจ้งขออนุญาตทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาก่อนการขายทุกครั้ง และต้องแยกพื้นที่การขายออกจากกันให้เป็นสัดส่วนชัดเจน

พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ต้องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ได้ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่ 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น.

เมื่อบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จัดส่งสินค้าไปยังหน้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน พาร์ทเนอร์ต้องนับจำนวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งทุกครั้งก่อนเซ็นรับ เพราะหากสินค้าสูญหายหรือมีปัญหาหลังเซ็นรับสินค้า จะถือเป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน

พาร์ทเนอร์ที่มีร้านโชห่วยเดิม และเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่แล้ว สามารถเปิดร้านถูกดี มีมาตรฐาน ได้ และในกรณีที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ร้านใดยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าฯ ทางบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน จะแนะนำให้พาร์ทเนอร์ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

ลูกค้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน

เกี่ยวกับสมาชิกร้านถูกดี มีมาตรฐาน

ทุกการใช้จ่ายที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้านค้าทั่วประเทศ ลูกค้าจะได้รับแต้มสะสมสมาชิก ซึ่งแต้มสะสมสมาชิกสามารถนำไปใช้แทนเงินสดได้ และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในอนาคต

  • ทุก 25 บาท ได้รับ 1 แต้ม

  • ทุก 200 แต้ม ได้ลด 10 บาท
    (*การใช้แต้มสะสมสมาชิกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทถูกดี มีมาตรฐาน กำหนด)

สมาชิกถูกดี คือ สมาชิกของร้านถูกดี มีมาตรฐาน ที่ใช้สำหรับสะสมแต้มสมาชิก จากยอดการใช้จ่ายที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้านค้า

ลูกค้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน สามารถสมัครสมาชิกถูกดี ได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้านค้าทั่วประเทศ

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกถูกดี ได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ใช้บัตรประจำตัวประชาชน / Passport (สำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ที่มีหมายเลขเฉพาะของทางราชการ เช่น บัตรต่างด้าว)
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ซึ่งข้อมูลทั้งเลขประจำตัวประชาชน / Passport หรือ เบอร์โทรศัพท์ จะเป็นข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของสมาชิกในอนาคต

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสมาชิกถูกดี ได้ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 02-023-8888

สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการรัฐอื่น ๆ ได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ใกล้บ้านคุณ

การเช็กแต้มสมาชิก

ลูกค้าสามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้สมัครสมาชิกถูกดี ได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ก่อนการชำระเงินทุกครั้งเพื่อสะสมแต้ม โดยแต้มจะถูกคำนวณเก็บไว้ในบัญชีสมาชิก

สามารถเช็กแต้มสะสมได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้านค้าทั่วประเทศ และสามารถผูกสมาชิกกับไลน์ บริษัทถูกดี มีมาตรฐาน (@tdshop) โดยค้นหาเมนู “ผูกไลน์-เช็กแต้มสมาชิก” ในแถบเมนูด้านล่าง (ริชเมนู)

สมาชิกสามารถใช้แต้มได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทุกร้านใกล้บ้านคุณ เพียงแจ้งชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ทางร้านถูกดี มีมาตรฐาน จะดำเนินการแลกแต้มให้ โดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อกรอกรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะดำเนินการตัดแต้มเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษทันที

แต้มสะสมสมาชิกที่ได้รับ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปีถัดไป ยกตัวอย่างเช่น
ซื้อสินค้า 1 ม.ค. 2565 แต้มสะสมสมาชิกที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
ซื้อสินค้า 1 ธ.ค. 2565 แต้มสะสมสมาชิกที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
ซื้อสินค้า 1 ม.ค. 2566 แต้มสะสมสมาชิกที่ได้รับจะหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2567

สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ คือ
สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,นมผงเด็กสูตร 1 และ 2 ,บุหรี่ ,สินค้ายกลัง และสินค้าอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

สินค้าที่ไม่ร่วมรายการสะสมแต้มสมาชิก จะไม่สามารถใช้แต้มแทนเงินสดมาแลกซื้อได้เช่นกัน

1. แอดไลน์ บริษัทถูกดี มีมาตรฐาน (@tdshop)
2. กดปุ่ม “ผูกไลน์-เช็กแต้มสมาชิก” ในแถบเมนูด้านล่าง (ริชเมนู)
3. กด “เข้าสู่ระบบ”
4. กด “อนุญาต”
5. กรอกข้อมูลสมาชิกถูกดีให้ถูกต้อง และกด “เข้าสู่ระบบ”
6. “ใส่รหัส OTP 6 หลัก” โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
7. กด “เสร็จสิ้น”
8. หากต้องการเช็กแต้ม กดปุ่ม “ผูกไลน์-เช็กแต้มสมาชิก” ระบบจะแสดงแต้มสะสมทั้งหมด และวันหมดอายุของแต้ม

บริการ Wi-Fi

บริการที่ลูกค้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้ที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้งาน

1. แอดไลน์ ถูกดี มีมาตรฐาน (@tdshop)
2. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ “TD@3BBFreewifi”
3. กดเลือก ฟรี Wi-Fi 60 นาที ด้านล่างของหน้าจอ
4. ใส่ข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
5. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วกด “ยืนยัน”
6. เมื่อสำเร็จจะขึ้นข้อความ “ระบบได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้กดปุ่ม “Next”
7. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลย

สามารถใช้บริการ ฟรี Wi-Fi ได้ครั้งละ 60 นาที ต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง
โดยลูกค้าร้านถูกดี มีมาตรฐาน สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดครั้ง