Category Archives: เรื่องดี ๆ ที่ถูกดี

“บอกเล่าเรื่องราวของ พาร์ทเนอร์ กับร้านถูกดี ถูกดีเปลี่ยนชีวิตเขาได้ยังไง และเรื่องราวความสำเร็จของพาร์ทเนอร์ปัจจุบัน”