ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ที่มีผู้คนเป็น “หัวใจ”

เริ่มต้นจากแนวคิดที่จะยกระดับร้านโชห่วยในชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาให้มีระบบ มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และความรู้ในการบริหารจัดการร้านสมัยใหม่ สู่การก้าวไปเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีมากกว่าเรื่องขาย เต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกสะดวกซื้อ สนิทใจจากเจ้าของร้านที่เป็นคนในชุมชนนั้น

ร้านค้าของชุมชน

แม้รูปแบบกับภาพลักษณ์จะเปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกของร้านที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนจะยังคงเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยน คือ มีเทคโนโลยีมาช่วยจัดการร้าน มีมาตรฐานที่ทำให้ร้านน่าเข้ามาหาซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้บ้าน มีสินค้าหลากหลายในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตอบความต้องการของคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

โดยชุมชน

ความพิเศษที่ทำให้ร้านถูกดี มีมาตรฐานแตกต่างจากร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ คือพลังความเป็นเจ้าของเพราะเจ้าของร้านเป็นคนในชุมชนที่มีความคุ้นเคยสนิทใจกับลูกค้าที่เป็นคนในชุมชนเดียวกัน การค้าขายในแต่ละวันที่ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จึงมีความ ใส่ใจกันและกันเป็นของแถมเสมอ

เพื่อชุมชน

เมื่อมีชุมชนเป็นที่ตั้ง การคิดถึงประโยชน์ของคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่นี่จึงมีสินค้าหลากหลายให้คนหาซื้อได้สะดวก ใกล้บ้าน มีส่วนลด และโปรโมชั่นที่ช่วยให้หลายครอบครัวประหยัดได้จริง มีถูกดี สั่งได้ให้สั่งสินค้าจากแค็ตตาล็อก  มีระบบสมาชิกสะสมแต้มใช้แลกของที่จำเป็น มีสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่นให้วางขายในร้าน ทั้งหมดนี้คือโอกาส” ที่เกิดขึ้นจากร้านถูกดี มีมาตรฐาน

ร้านถูกดี มีมาตรฐาน เปิดแล้วกว่า 5,000 ร้านทั่วไทย

วันนี้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน ก้าวสู่การเป็นร้านสะดวกซื้อชุมชนอันดับ 1 ที่เปิดแล้วกว่า 5,000 ร้านทั่วไทย เป็นเครือข่ายร้านค้าที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุก ๆ คนให้ดีขึ้นได้

หากอยากมีร้านสะดวกซื้อสนิทใจแบบนี้ในชุมชน ติดต่อบริษัทถูกดี มีมาตรฐาน
ทักแชต http://m.me/tdpartnerofficial/
โทร.02-023-8888 ต่อ 1
เว็ปไซต์ : www.td.co.th
ค้นหาถูกดี มีมาตรฐาน ศูนย์บริหารจังหวัด ใกล้บ้านท่าน