ถูกดี มีมาตรฐาน ข้อมูลร้านถูกดี ครบ จบ ในที่เดียว

ปักหมุด! ถูกดี มีมาตรฐาน ศูนย์บริหารจังหวัด ครบ จบ รวมข้อมูลร้านถูกดีไว้ในที่เดียว เพื่อพี่น้องโชห่วยทั่วประเทศ

เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ร้านถูกดี มีมาตรฐาน จึงเปิดศูนย์บริหารจังหวัด แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการข้อมูลการเปิดร้านแก่เจ้าของร้านโชห่วยทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าของร้านโชห่วยในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงของร้านถูกดี มีมาตรฐาน แบบครบวงจร

ถูกดี มีมาตรฐาน ศูนย์บริหารจังหวัด เปิดให้บริการทุกวัน พี่น้องโชห่วยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. และสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ที่ตั้ง: ถนนไทยวิวัฒน์ ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา แผนที่: https://bit.ly/3ixmIhg โทร: 065-519-4836

 • เชียงใหม่

ที่ตั้ง: ถนนช้างคลาน ตรงข้ามโรงแรมแชงกรีลา แผนที่: https://bit.ly/2U9IK1C โทร: 099-278-7009

 • แพร่

ที่ตั้ง: ถนนเหมืองหิต ทางไปวิทยาลัยเทคนิคแพร่ แผนที่: https://bit.ly/3xUtq7s โทร: 065-519-4834

 • พิษณุโลก

ที่ตั้ง: ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ใกล้โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล แผนที่: https://bit.ly/3BkmEu3 โทร: 065-519-4833

 • นครสวรรค์

ที่ตั้ง: ถนนอรรถกวี ใกล้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แผนที่: https://bit.ly/3wJWXzi โทร: 099-278-7090

 • ลพบุรี

ที่ตั้ง: ถนนพหลโยธิน ใกล้โรงเรียนเมืองใหม่ ตรงข้ามแขวงทางหลวงลพบุรี 1 แผนที่: https://bit.ly/3B9HEn4 โทร: 065-519-4821

 • นครปฐม

ที่ตั้ง: ถนนราชมรรคา ติดกรมบังคับคดี แผนที่: https://bit.ly/3f6Jrjn โทร: 065-519-4838

 • ขอนแก่น

ที่ตั้ง: ถนนศรีจันทร์ เยื้องตึกคอมขอนแก่น แผนที่: https://bit.ly/3hPF1PP โทร 065-519-4811

 • อุดรธานี

ที่ตั้ง: ถนนหมากแข้ง ใกล้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี แผนที่: https://bit.ly/3zantUh โทร: 065-519-4809

 • นครราชสีมา

ที่ตั้ง: ถนนสุรนารี ตึกไทยศิลป์พาราไดซ์ แผนที่: https://bit.ly/36FCu49 โทร 063-424-9872

 • บุรีรัมย์

ที่ตั้ง: ถนนรมย์บุรี ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา สถานีรถไฟ แผนที่: https://bit.ly/2VKjrDr โทร: 065-519-4810

 • อุบลราชธานี

ที่ตั้ง: ถนนยุทธภัณฑ์ ใกล้สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกธนาคารออมสิน แผนที่: https://bit.ly/3wLrkpc โทร: 063-424-9870

 • มุกดาหาร

ที่ตั้ง: ถนนพิทักษ์พนมเขต ตรงข้ามตลาดเทศบาล 2 แผนที่: https://bit.ly/3z2mxRG โทร: 065-519-4831

 • ชลบุรี

ที่ตั้ง: ถนนศรีราชานคร 3 ใกล้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา แผนที่: https://bit.ly/3rHHcb6 โทร: 065-519-4815

 •  จันทบุรี

ที่ตั้ง: ถนนศรีรองเมือง วงเวียนตลาดน้ำพุ แผนที่: https://bit.ly/3hJqN2y โทร: 065-519-4816

 • เพชรบุรี

ที่ตั้ง: ถนนสุรินทรฦาชัย บริเวณตลาด 18 เมตร ตรงข้ามธนาคารทหารไทย แผนที่: https://bit.ly/3eswlfX โทร: 065-519-4820