ทำไมต้องทีดี ตะวันแดง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Reward & Recognition

เรามีการชื่นชมและให้รางวัลกับพนักงานหลากหลายกลุ่ม ทั้งพนักงานที่มีอายุงานนาน พนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี น้องใหม่ไฟแรง และในขณะเดียวกันเราก็ให้รางวัลกับคนที่มีพัฒนาการสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

Well being

เพราะเราชื่อว่า “คน” คือทุกอย่างขององค์กร ดังนั้นเราจึงดูแลทุกคนให้ดีที่สุดอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ประกันที่ครอบคลุมและสวัสดิการต่างๆ เรายังจัดสรรทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและระบบการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นพนักงานทีดี ตะวันแดง เช่น ส่วนลดค่าอาหาร และส่วนลดค่าบริหารในร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

Internal Sharing

เพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่เรามีคือ ขุมทรัพย์ ขององค์กร ไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหน หรือทำงานอะไรก็สามารถเป็น ผู้รู้ ในเรื่องที่ตัวเองทำ และมีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วย ที่ทีดี ตะวันแดง คุณจึงมีโอกาสไม่สิ้นสุดในการได้เรียนรู้

Reward & Recognition

เรามีการชื่นชมและให้รางวัลกับพนักงานหลากหลายกลุ่ม ทั้งพนักงานที่มีอายุงานนาน พนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี น้องใหม่ไฟแรง และในขณะเดียวกันเราก็ให้รางวัลกับคนที่มีพัฒนาการสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

Well being

เพราะเราชื่อว่า “คน” คือทุกอย่างขององค์กร ดังนั้นเราจึงดูแลทุกคนให้ดีที่สุดอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ประกันที่ครอบคลุมและสวัสดิการต่างๆ เรายังจัดสรรทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและระบบการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นพนักงานทีดี ตะวันแดง เช่น ส่วนลดค่าอาหาร และส่วนลดค่าบริหารในร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

Internal Sharing

เพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่เรามีคือ ขุมทรัพย์ ขององค์กร ไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหน หรือทำงานอะไรก็สามารถเป็น ผู้รู้ ในเรื่องที่ตัวเองทำ และมีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วย ที่ทีดี ตะวันแดง คุณจึงมีโอกาสไม่สิ้นสุดในการได้เรียนรู้

Reward & Recognition

เรามีการชื่นชมและให้รางวัลกับพนักงานหลากหลายกลุ่ม ทั้งพนักงานที่มีอายุงานนาน พนักงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี น้องใหม่ไฟแรง และในขณะเดียวกันเราก็ให้รางวัลกับคนที่มีพัฒนาการสูงที่สุดด้วยเช่นกัน

Well being

เพราะเราชื่อว่า “คน” คือทุกอย่างขององค์กร ดังนั้นเราจึงดูแลทุกคนให้ดีที่สุดอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ประกันที่ครอบคลุมและสวัสดิการต่างๆ เรายังจัดสรรทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและระบบการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงสร้างสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นพนักงานทีดี ตะวันแดง เช่น ส่วนลดค่าอาหาร และส่วนลดค่าบริหารในร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

Internal Sharing

เพราะเราเชื่อว่าความรู้ที่เรามีคือ ขุมทรัพย์ ขององค์กร ไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหน หรือทำงานอะไรก็สามารถเป็น ผู้รู้ ในเรื่องที่ตัวเองทำ และมีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นด้วย ที่ทีดี ตะวันแดง คุณจึงมีโอกาสไม่สิ้นสุดในการได้เรียนรู้

World class DC

© 2024 TD TAWANDANG

© 2024 UX Themes

Terms Privacy Cookies